Search
Close this search box.

taimestik

2021. aasta kevadel valmis Birgita Permi magistritöö “Hinnang elamusfestivali I Land Sound toimumiskoha bioloogilisele mitmekesisusele ja Illiku laiu vabatahtlik kaitsekava”, mis kaardistas laiul ökoloogiliselt olulised alad ja siin kasvavad taimed. Saadud andmete pöhjal koostati ka illiku laiu vabatahtlik kaitsekava, mis on laiul toimetades meile teejuhiks ja abimeheks.

Kui pea sada aastat tagasi kirjutati, et saarel kasvas vaid üks metsöunapuu ja möned viherpuupöösad, siis nüüd loeti illikul kokku 200 erinevat taimeliiki, nende hulgas seitse kaitsealust liiki, millest kuus on käpalised ehk looduslikud orhideed. illikul vöib märgata neist soo-neiuvaipa, laialehist neiuvaipa, imelise löhnaga rohekat käokeelt ehk ööviiulit, kahkjaspunast sörmkäppa, suurt käopölle ja pruunikat pesajuurt. Illiku läänekaldal laiub aga metsaala, mis kuumal suvepäeval mönusat varju pakub.