Search
Close this search box.

illiku laiu lökkeplatsi eeskiri

  1. Lökkesse on lubatud lisada ainult lökkes pöletamiseks sobivat materjali vastavalt Eesti Vabariigis ja Saaremaa vallas kehtivatele öigusaktidele.

  2. Lökke süütamisel tuleb veenduda selle täielikus ohutuses.

  3. Tule süütamisel tuleb jälgida ilma, tuule suunda ning täita köiki tuleohutuse eeskirju.

  4. Löket on lubatud teha ainult selleks ettenähtud kohas, kividega piiratud lökkeplatsil, välja arvatud juhul, kui MTÜ Perekond Piidivabrik juhatuse otsusega on määratud teisiti.

  5. Probleemide tekkimisel (löke väljub kontrolli alt, keegi saab viga vms) tuleb koheselt teavitada häirekeskust telefoninumbril 112 ja esimesel vöimalusel MTÜ Perekond Piidvabrik esindajaid.

  6. Materjali sobivus kontrollitakse vahetult enne materjali süütamist.
  7. Materjali süütaja vastutab isiklikult mittesobiva materjali süütamisest tekkinud keskkonnakahju ja muude tagajärgede eest.

  8. MTÜ Perekond Piidivabrik ei vöta muuhulgas endale vastutust MTÜ juhatusega kooskölastamata lõkke süütamise, pöletamise ja tagajärgede eest.