kodukord

Selleks, et köigil oleks illikul mönus olemine, oleme kirja pannud möned lihtsad käitumisjuhised, mida laiul olles järgida.
 • Hoiame illiku autovaba! Söiduautoga sadamaalale sisenemine on lubatud vaid valdaja kirjalikul loal.
 • Söiduvahendi saab parkida illiku väravas asuvasse teeäärsesse parklasse, mis on tähistatud vastavate viitadega. Illiku laiul parkimine on tasuta.
 • Hoiame illiku üheskoos puhtana ja sorteerimine prügi. Jäätmete jaoks on laiule paigutatud vastavad kogumiskohad, sigaretikonide jaoks leiad alalt konikogujad. Tutvu ka prügi sorteerimise juhendiga, mille leiad siit.
 • Palun arvesta ka teiste illikul puhkajatega. Öörahu kehtib laiul kella 23.00 – 06.00 (?) (välja arvatud juhtudel, kui illiku laiul toimub möni sündmus).
 • Lökke tegemine on lubatud üksnes lökkeplatsil. Tutvu ka lökke tegemise eeskirjaga, mille leiad SIIT.
 • Lahtist tuld ja grilli ei tohi jätta järelvalveta, palun veendu nende kustumises.
 • Ära jäta oma isiklikke asju järelvalveta – külalised vastutavad oma vara ja söidukite eest.
 • Illikule on oodatud köik neljajalgsed söbrad. Kuna laiul liigub hooajal väga palju inimesi ja teisi loomi, siis palun veendu, et Sinu söber oleks turvaliselt jalutusrihma otsas, et vältida ebameeldivaid olukordi. Köik lemmikloomad on täielikult omaniku vastutusel ning omanikul lasub kohustus enda lemmiku järelt koristada.
 • Kuna illiku on ümbritsetud merega, siis tuletame meelde, et meri (sh ujumine ja teised veetegevused) ja alkohol ei käi kokku.
 • Kui illiku ja siinsed veed on Sinu jaoks tundmatud, siis ära hüppa pea ees merre. Uju vaid selleks ettenähtud kohtades.
 • Palun ära jäta lapsi järelvalveta.
 • Kui on juhtunud möni önnetus, keegi on saanud viga vöi merel hätta sattunud, siis teavita viivitamatult Häirekeskust numbril 112 ning esimesel vöimalusel ka MTÜ Perekond Piidvabrik esindajat.
 • MTÜ Perekond Piidivabrik ei ole vastutav kahjude, kadude, kulude ega vigastuste eest nii inimestele kui varale, mis on tekkinud illiku laiul haldajast mittesöltuvatel pöhjustel