projektid / toetajad

Selleks, et köigil oleks illikul mönus olemine, oleme kirja pannud möned lihtsad käitumisjuhised, mida laiul olles järgida.

Veebilehe valmimist toetas LEADER Programmi strateegia meede C – COVID-19 põhjustatud kriisi mõjuga toime tulemine tegevuspiirkonnas läbi kohaliku tegevusgrupi MTÜ Saarte Koostöökogu.