projektid ja toetajad

Selleks, et köigil oleks illikul mönus olemine, oleme kirja pannud möned lihtsad käitumisjuhised, mida laiul olles järgida.

 Veebilehe valmimist toetas LEADER

Programmi strateegia meede C – COVID-19 põhjustatud kriisi mõjuga toime tulemine tegevuspiirkonnas läbi kohaliku tegevusgrupi MTÜ Saarte Koostöökogu.

Tööde teostamist ja reostustõrje vahendite 
soetamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Harrastuskalapüüki toetava taristu arendamine Orissaare sadamas

September 2021 kuni Oktoober 2023 toimusid paadisildade ja slipi renoveerimise, akvatooriumi süvendamise ning erivajadustega inimestele kalastuskoha ehitamise tööd. 

Orissaare sadama reostustõrjevahendite soetamine

Veebruar 2023 valmis sadama reostustõrjeplaan 
ning soetati reostustõrjevahendid.