Search
Close this search box.

inventar

Siia peame kirja panema seda menüüd tutvustava/kirjeldava teksti, mis aitab kasutajal teha järgnevate valikute osas oma otsus. Samuti kui ta tuleb alles valikuid kaema ja otsust veel ei taha teha, siis suuname teda tutvuma või jagama.

paadid

50

Siia läheb nimekiri:

 • abc
 • def
 • ghi
 • jkl

purjetamise algõpetus

50

 • Svertpaadi kokkupanek, taageldamine, transport ja hooldus
 • Taglase trimmimine arvestades erinevaid tuuletugevusi
 • Praktiline enesepäästmine merel varustusega ja ilma. Märguanded. Erinevate pääste- ja sportvestide kasutamine. Meresidevahendite kasutamine.
 • Svertpaadiga purjetamine erinevatel kurssidel ja manööverdamine erineva voolu, lainetuse ja tuulega.
 • Trapetsraja läbimine


Õppeaine üldeesmärk on läbi praktilise treeningu anda lastele teadmisi mereohutusest, algteadmisi purjetamisest ning valmistada noori ette võistluspurjetamiseks.

Kestus: maist septembrini

Toimumiskoht: Orissaare sadam, Lõunaranna sadam

mitteerialane treening

50

 • Ujumine 1x nädalas (koostöös Leisi Keskooliga)
 • Üldfüüsiline, võimlemine ja akrobaatika (üldjõud,
  venitused, koordinatsiooniharjutused, hüplemised,
  erialased rippumisharjutused…)


Õppeaine üldeesmärgiks hoida ja arendada laste füüsilist taset ning valmistada noori ette võistluspurjetamiseks.

Kestus: novembrist aprillini

svertpaadipurjetamine võistlustasemel

50

 • Õige kurss märki purjetamisel
 • Manöövrid võistlusolukorras
 • Taktikaline rajasõit, tuule jälgimine ja tegutsemine info põhjal, konkurendi jälgimine, katmine, segamine
 • Purjetamistehnika täiustamine, trimmi jälgimine ja seadistamine võistlussõidu ajal.
 • Võistlusolukorrad vastavalt võistlusreeglitele ja praktiline protestide esitamine ja apelleerimine.


Õppeaine üldeesmärk on valmistada noori ette võistluspurjetamiseks. Osalemine võistlustel.

Toimumiskoht: Orissaare sadam, Lõunaranna sadam, aga ka muud sadamad Orissaares, Saaremaal ja mandri-Eestis.