sadama info

AMETLIKUD TEADAANDED

September 2021 kuni Oktoober 2022 toimusid Orissaare Sadamas paadisilla renoveerimise ja akvatooriumi süvendamise tööd, mille tulemusel valmis 34 x 3 meetrine paadisild ning süvendati kriitilised alad akvatooriumis. 
Tööde teostamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Juuli 2022 kuni Veebruar 2023 toimus Orissaare Sadama reostustõrjeplaani koostamine, Keskkonnaministeeriumiga kooskõlastamine ning seadusest tulenevatele nõuetele vastava sadama reostustõrje tehnika soetamine.

Reostustõrje tehnika soetamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.